24. децембра 2020.

Zaštita od nasilja u porodici u Porodičnom zakonu

Za razliku od krivično pravne zaštite od nasilja u porodici, u Porodičnom zakonu takođe je propisana zaštita od nasilja u porodici, gde se daje širi pojam […]