SOS Vojvodina

sosJedinstveni SOS broj za celu Vojvodinu 0800 10 10 10 počeo je sa radom 16.novembra 2015. SOS Vojvodina je mreža SOS telefona za podršku ženama koje su izložene nasilju. Mrežu čini šest ženskih organizacija koje deluju na teritoriji Vojvodine i koje su okupljene oko zajedničkog cilja – povećati dostupnost usluge SOS telefona i pružiti podršku i pomoć što većem broju žena da izađu iz situacije nasilja.

SOS telefon je dostupan svakog radnog dana od 10 do 20 časova. Pozivi na ovaj broj su besplatni za pozivaoce i sa fiksnog i sa mobilnog telefona.

Usluge SOS telefona Vojvodina namenjene su:

  • Ženama koje su izložene nasilju u porodici ili trpe neki drugi oblik partnerskog nasilja;
  • Ženama koje su izašle iz situacije nasilja, ali im je za nove korake potrebna pravna, socijalna, psihološka ili neka druga vrsta pomoći;
  • Deci, članovima porodice i osobama bliskim ženama koje se nalaze u situaciji nasilja

Konsultantkinje na SOS telefonu korisnicama pružaju emotivnu podršku i daju informacije o mogućnostima za izlazak iz nasilja. Upoznaju ih sa pravima koja se odnose na zdravstvenu, socijalnu i pravnu zaštitu, kao i sa procedurama koje preduzimaju institucije i organizacije koje se bave prevencijom i zaštitom od nasilja u porodici i drugih oblika rodno zasnovanog nasilja.

Mrežu SOS Vojvodina čine sledeće organizacije:

Zrenjaninski edukativni centar

Zrenjaninski edukativni centar

Pored usluge konsultacija na SOS telefonu organizacija pruža usluge individualnog psihološkoh savetovališta i besplatne pravne savete. Sve informacije mogu se dobiti putem mejla zreduc@gmail.com ili na telefon 023/581-350 svakog radnog dana od 10:00 do 16:00 sati.
IZ KRUGA – VOJVODINA

IZ KRUGA – VOJVODINA

IZ KRUGA – VOJVODINA iz Novog Sada je ženska nevladina organizacija za podršku ženama s invaliditetom. SOS telefon u okviru organizacije je namenjen ženama s invaliditetom izloženimnasilju i diskriminaciji. Pored usluge SOS telefona, organizacija pruža besplatnu pravnu pomoć koja podrazumeva pravno savetovanje, pisanje podnesaka i advokatsko zastupanje. Sve informacije se mogu dobiti putem mejla sostelefon@izkrugavojvodina.org. Kontakt telefon organizacije: 021/447-040 i i 066/447-040.
Ženska alternativa Sombor

Ženska alternativa Sombor

Ženska alternativa iz Sombora pruža besplatnu pomoć i podršku ženama žrtvama nasilja. U radu organizacije su angažovane stručnjakinje – psihološkinja, lekarka, neuropsihijatrica i pravnica koje korisnicama pružaju usluge individualnog savetovanja. Kontakt telefon organizacije: 025/27-321
Centar za podršku ženama

Centar za podršku ženama

Savetovalište za pravnu i psihosocijalnu pomoć ženama koje su pretrpele nasilje iz Kikinde funkcioniše u sklopu ženske nevladine organizacije „Centar za podršku ženama”. Pored usluge SOS telefona Savetovalište pruža i besplatne usluge individualnog savetovanja koje sprovode profesionalno obučene konsultantkinje. Kontakt je moguće ostvariti putem mejla podrska1@open.telekom.rs Kontakt telefon organizacije: 0230/437-343
Udruženje Roma Novi Bečej

Udruženje Roma Novi Bečej

Udruženje Roma Novi Bečej iz Novog Bečeja, pruža usluge SOS telefona ženama žrtvama nasilja, i to na srpskom jeziku i na jezicima nacionalnih manjina – mađarskom, romskom i rumunskom. Kontakt telefoni organizacije: 023/774-959 i 023/775-843
SOS ženski centar Novi Sad

SOS ženski centar Novi Sad

SOS ženski centar Novi Sad pored usluge SOS telefona u delatnost organizacije ubraja i lične susrete sa ženama koje su u situaciji nasilja. Susreti su besplatni i sprovode ih profesionalno obučene konsultantkinje. Kontakt je moguće ostvariti putem mejla sos.telefon@gmail.com kao i preko sajta www.sosns.org.rs. Radno vreme SOS ženskog centra je od 18 do 22 časa. Kontakt telefon organizacije: 021/422-740