Intersektorska saradnja u prevenciji nasilja u porodici

Naziv projekta: JAČANJE INTERSEKTORSKE SARADNJE U PRUŽANJU EFEKTIVNE I EFIKASNE ZAŠTITE I PODRŠKE ŽENAMA ŽRTVAMA NASILJA U PORODICI

Realizacija projekta počela je 01.09.2016. uz finansijsku podršku Misije OEBS-a u R. Srbiji. Cilj projekta je jačanje i razvijanje intersektorske saradnje na lokalnom nivou i efikasnija primena lokalnog sporazuma o intersektorkoj saradnji. Sporazum o saradnji institucija u zaštiti žrtava nasilja u porodici i partnerskim odnosimana području grada Zrenjanina potpisan je 02.07.2014. (na osnovu člana 58. Zakona o socijalnoj zaštiti). Lokalnim sporazumom predviđena je saradnja na prevencijiu, prijavljivanju nasilja u porodici, na proceni rizika stanja, potreba, zaštiti žrtava, kao i na procesuiranju nasilnika. Sporazum je već dve godine na snazi i cilj nam je da zajednički analiziramo kako ovaj sporazum funkcioniše u praksi. Sporazum nije mogao da predvidi sve situacije koje u praktičnoj primeni mogu da se pojave, tako da je ovo nezaobilazan korak ka boljoj primeni sporazuma i boljoj saradnji. Predstavnici institucija i organizacija koji neposredno rade sa ženama kroz projektne aktivnosti imaće prilike da razmene svoja iskustva iz prakse, kao i da diskutuju o izazovima sa kojima se u prethodne dve godine susretali. Naročiti izazov za pojedine institucije u intersektorskoj saradnji predstavljala je razmene podataka o samom slučaju zbog toga što bi neki postupci predstavljali direktno kršenje Zakona o zaštiti podataka o ličnosti i lekarske etike. Izazov za dalje unapređenje intersektorske saradnje predstavlja kreiranje jedinstvene baze podataka i praćenje i podrška ženi kroz sve faze usluga u različitim službama. Mapiranje ovih problema klučno je za dalje usaglašavanje principa i kriterijuma za postupanje u radu što vodi ka efikasnijoj saradnji u zaštiti žrtava nasilja u porodici.

Aktivnosti:

16. i 23. NOVEMBRA ODRŽANE RADIONICE O MEDIJSKOM IZVEŠTAVANJU O NASILJU U PORODICI
16. i 23. DECEMBRA ODRŽANE RADIONICE SA PREDSTAVNICIMA LOKALNIH INSTITUCIJA