Podrška razvoju preduzetništva seoskih žena u Banatu

NASTAVAK PODRŠKE RAZVOJU PREDUZETNIŠTVA SEOSKIH ŽENA


Realizacija projekta „Podrška razvoju preduzetništva seoskih žena u Banatu“ započela je u julu 2021, a predviđeno trajanje projekta je 12 meseci. Partnerska organizacija na ovom projektu je Centar za podršku ženama iz Kikinde, a projektne aktivnosti se sprovode u Srednjem i Severnom Banatu. Projekat se realizuje u okviru druge faze šireg projekta „Ključni koraci ka rodnoj ravnopravnosti“ koji realizuje Koordinaciono telo za rodnu ravnopravnost, u saradnji sa Ministarstvom za evropske integracije, UN Women i uz finansijsku podršku EU.

Projektne aktivnosti usmerene su na poboljšanje ekonomskog položaja seoskih žena u Banatu. Projekat je svojevrstan nastavak aktivnosti realizovanih tokom 2019-20. u okviru projekta „Osnaživanje žena u Vojvodini  – projekat razvoja preduizetništva seoskih žena“. Tokom godinu dana realizacije projekta 5 seoskih udruženja žena razvilo je svoje biznis ideje i osnovalo Savez udruženja Mreža „Ženski divan“, koji pod zajedničkim brendom Pletenia nudi svoje originalne proizvode kupcima.

U ovoj fazi projekta 5 novih udruženja žena proći će kroz osnovnu četvorodnevnu obuku koja će im pomoći da razviju svoje ideje u biznis planove. Ova udruženja postaće pridruženi članovi Mreže a u poslednjoj fazi projekta dobiće grantove u vidu opreme neophodne za započinjanje proizvodnje. Udruženja koja su u prvom ciklusu projekta prošla bazičnu obuku sada će na četvorodnevnim treninzima unaprediti svoja znanja o vođenju biznisa i plasmanu robe na tržište. U okviru projekta planirana je i IT obuka za žene kako bi se unapredila njihova znanja u korišćenju interneta za reklamiranje i plasman proizvoda.

Aktivnosti:
Radionice sa seoskim udruženjima žena o vođenju biznisa i plasmanu robe na tržište
Radionice sa novim udruženjima o razvijanju ideja u biznis planove
Servis savetodavne stručne podrške za žene koje hoće da započnu posao ili su početnice u ovoj oblasti
Sastanak Mreže „Ženski divan“
Održana konferencija povodom završetka projekta „Podrška razvoju preduzetništva seoskih žena u Banatu“.