Nasilje u porodici1

Nasilje u porodici

Kako prepoznati nasilje, Šta se dešava kada žena prijavi nasilje…
Lokalne politike po meri žena2

Lokalne politike po meri žena

Aktivne žene aktivne građanke
Rad sa mladima3

Rad sa mladima

Rad sa mladima NVO Zrenjaninski edukativni centar

Ciljevi NVO Zrenjaninski edukativni centar


  • zaštita i promocija ženskih ljudskih prava, a naročito ekonomskih, socijalnih i kulturnih prava
  • unapređenje socijalnog i ekonomskog položaja žena;
  • suzbijanje svih oblika nasilja i diskriminacije nad ženama;
  • ostvarivanje principa jednakih mogućnosti u društvu