Zrenjaninski edukativni centar - ZEC

je ženska nevladina organizacija osnovana 2002. godine u Zrenjaninu. Naša misija je borba protiv svih oblika rodno zasnovane diskriminacije i nasilja nad ženama.

Ciljevi udruženja su:

  • zaštita i promocija ženskih ljudskih prava, a naročito ekonomskih, socijalnih i kulturnih prava
  • unapređenje socijalnog i ekonomskog položaja žena;
  • suzbijanje svih oblika nasilja i diskriminacije nad ženama;
  • ostvarivanje principa jednakih mogućnosti u društvu

Izvršno veće AP Vojvodine, na predlog Saveta za ravnopravnost polova, dodelilo je 2006. Godišnje priznanje u oblasti ravnopravnosti polova Zrenjaninskom edukativnom centru. U obrazloženju stoji da je Zrenjaninski edukativni centar postigao izuzetne uspehe u edukaciji žena, u uslovima društvene tranzicije, u nastojanju da poboljša položaj žena u svim oblastima života.

Članice smo mreže „Žene, siromaštvo, razvoj“ i „Braniteljke ljudskih prava“. Svoje aktivnosti realizujemo na području Srednjeg Banata i trudimo se da ojačamo kapacitete udruženja žena u naseljenim mestima Srednjeg Banata.
U realizaciji projeka  koji se tiču suzbijanja svih oblika diskriminacije i nasilja nad ženama uvek sarađujemo sa relevantnim lokalnim institucijama i organizacijama. Do sada smo ostvarili saradnju sa Centrom za socijalni rad, Policijskom upravom u Zrenjaninu, Osnovnim javnim tužilaštvom, Odeljenjem sudija za prekršaje, Filijalom Nacionalne službe za zapošljavanje u Zrenjaninu, Lokalnom samoupravom, Forumima žena političkih partija u Zrenjaninu,  Srednjim i osnovnim školama u Srednjem Banatu i lokalnim i regionalnim medijima.

Od svog osnivanja  sprovodimo u Zrenjaninu kampanju 16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama i uključujemo se u nacionalnu kampanju.