PILOTIRAN MODEL KRIZNOG CENTRA ZA ŽENE ŽRTVE SEKSUALNOG NASILJA

Detalj sa radinice 23.12.
ODRŽANE RADIONICE SA PREDSTAVNICIMA LOKALNIH INSTITUCIJA
24. decembra 2016.
Prikaži sve

PILOTIRAN MODEL KRIZNOG CENTRA ZA ŽENE ŽRTVE SEKSUALNOG NASILJA

Projekat „Zaustavi-zaštiti- pomozi“ PS za zdravstvo i CPŽ Kikinda

U Zrenjaninu je 01.septembra počeo sa radom Krizni centar za žene žrtve seksualnog nasilja. Ovakav model centra predstavlja novinu u pristupu problemu nasilja i zasniva se na multisektorskoj saradnji na lokalnom nivou. Pored Zrenjanina centar je pilotiran i u Novom Sadu u okviru projekta „Zaustavi- Zaštiti-Pomozi- Snažniji institucionalni odgovor na rodno-zasnovano nasilje u Autonomnoj pokrajini Vojvodini“, koji realizuje Pokrajinski sekretarijat za zdravstvo u partnerstvu sa Centrom za podršku ženama iz Kikinde. Tokom decembra meseca u Zrenjaninu je organizovana obuka za efikasniju primenu unapređenog modela multisektorske saradnje lokalnih koordinacionih tela za zaštitu žena od nasilja. Cilj obuke je sticanje znanja i veština članova/ca lokalnih MST za prepoznavanje i razumevanje nasilja u porodici i institucionalnih procedura za primenu integralnih, multisektorskih, koordiniranih intervencija službi u zajednici koje efikasno zaustavljaju nasilje, polazeći od primene novog modela MSS sadržanog u Priručniku za unapređenje koordiniranog odgovora nadležnih službi na nasilje prema ženama “Korak ka boljoj zaštiti”, a pripremljenog u skladu sa merama multisektorske saradnje definisanim novim Zakonom o sprečavanju nasilja u porodici (Sl.glasnik RS. 94/2016. od 01.12.2016.). Kao jedna od projektnih aktivnosti, u cilju što boljeg funkcionisanja kriznog centra, 13. i 14. decembra u Zrenjaninu je organizovana obuka za prvu grupu predstavnika institucija i organizacija iz grada Zrenjanina, dok je već 19. i 23. organizovana obuka za predstavnike institucija iz opština okruga Srednji Banat, i to Nova Crnja, Novi Bečej, Sečanj i Žitište. Ova obuka je namenjena članovima multisektorskih timova iz Centara za socijalni rad, Policije, Javnog tužilaštva, Osnovnih i prekršajnih sudova, zdravstvenih ustanova i organizacija koje pružaju usluge ženama žrtvama rodno zasnovanog nasilja. Obuka je trodnevna, a nastavak će biti organizovan u januaru.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *