Ulična akcija povodom 8.marta
6. марта 2014.
Šta se dešava kada žena prijavi nasilje
18. марта 2014.
Prikaži sve

Realizovani projekti

15. Prikupljanje sredstava za SOS telefon
Trajanje projekta: 23. Decembar 2013. – 01. Maj 2014.
Cilj projekta: Sakupiti potrebna sredstva iz lokala (kompanije, firme, preduzeća, pojedinci) za rad SOS telefona za žene žrtve nasilja.
Implementacija aktivnosti: Zrenjanin
Podržano od Trag fondacije u okviru programa Akademija održivosti – lokalna filantropija.

14. Partnerstvo na projektu – Ka unapređenju usluga za žene na lokalnom nivou – Izgradanja modela saradnje tela za rodnu ravnopravnost i organizacija civilnog društva u opštinama i gradovima APV
Nosilac projektnih aktivnosti Centar za podršku ženama Kikinda, ZEC partnerska organizacija
Trajanje projekta: Oktobar 2013. – Januar 2014.
Cilj projekta je da doprinese stvaranju efektnog modela saradnje tela za ravnopravnost polova (komisija, saveta, kancelarija, lica zaduženih za ravnopravnost polova) i organizacija civilnog društva u uspostavljanju/unapređenju socijalnih i društvenih usluga koje u značajnoj meri utiču na kvalitet života žena u zajednici u pet opština/gradova Vojvodine – Zrenjaninu, Kikindi, Bačkom Petrovcu, Somboru i Rumi.
Implementacija aktivnosti: Zrenjanin, Kikinda, Bački Petrovac, Sombor, Ruma
Podržano od Vlade APV/Pokrajinski sekretarijat za međuregionalnu saradnju i loklnu samoupravu.

13. SOS telefon za žene sa traumom muškog nasilja
SOS telefon je počeo sa radom 18.februara 2013.godine. Deo smo mreže SOS telefona VOjvodina iz Novog Sada (dva SOS telefona), Kikinde, Novog Bečeja i Sombora.
Rad SOS telefona u 2013. godini podržala je Lokalna samouprava Grada Zrenjanina i Pokrajinski Sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova

12.Partnerstvo na projektu Inicijativa za praćenje primene lokalnih politika
Trajanje projekta: Novembar 2012. – Januar 2013.
Nosilac projekta Autonomni ženski centar Beograd, ZEC partnerska organizacija
Ciljevi projekta: analiza primene lokalnih politika iz oblasti socijalne zaštite a naročito novog Zakona o socijalnoj zaštiti. Praćena je primena mere posredovanju pri zapošljavanju socijalno ugroženih osoba, koliko žena je obuhvaćeno ovom merom, koliko ih se kroz različite lokalne i nacionalne programe za podsticanje zapošljavanja zaposlilo.
Implementacija aktivnosti: Zrenjanin

11. Kampanja za jednake mogućnosti za žene u oblasti rada
Trajanje projekta: Februar 2010. – April 2011.
Ciljevi projekta: suzbijanje svih oblika diskriminacije žena u oblasti rada i zapošljavanja, doslednija primena Zakona o radu i Zakona o rodnoj ravnopravnosti i efikasniji rad nadležnih institucija u slučajevima diskriminacije žena u oblasti rada
Implementacija aktivnosti: Srednjebanatski okrug
Rezultati projekta
Kampanja javnog zagovaranja je realizovana u saradnji sa Edukativnim centrom za ruralni razvoj i Savezom žena Srednjebanatskog okruga. Tokom 15 meseci projekta održano 24 javne diskusije u naseljenim mestima Srednjebanatskog okruga. Organizovan je seminar za žene predstavnice političkih partija o lokalnim mehanizmima za ostvarivanje rodne ravnopravnosti. Istovremeno je vođena i medijska kampanja sa porukom „Ravnopravne uz doslednu primenu zakona“. U saradnji sa grupom žena učesnica seminara, predstavnica političkih partija, sastavljen je predlog odluke za osnivanje Saveta za rodnu ravnopravnost. Odluka je usvojena na 32.sednici skupštine održanoj 02.juna 2011.
Kampanju je finansijski podržao Institut za održive zajednice (ISC) u okviru programa Inicijativa javnog zagovaranja građanskog društva, koju finansijski podržava USAID.

10. Saradnja ženskih NVO u Srednjem Banatu
Trajanje projekta: Septembar 2010 – Septembar 2011
Ciljevi projekta: uspostavljanje i razvoj saradnje između ženskih organizacija u Srednjebanatskom okrugu u cilju jačanja kapaciteta ovih organizacija, razmene iskustava i razvoja zajedničke strategije delovanja.
Implementacija aktivnosti: Srednjebanatski okrug
Podržano od Rekonstrukcija ženski fond.

9. Prekogranična saradnja na razvoju ženskog preduzetništva
Trajanje projekta: Septembar 2008. – Septembar 2009.
Ciljevi projekta: uspostavljanje institucionalne mreže podrške ženskom preduzetništvu, stvaranje povoljnog okruženja za njegov razvoj i promovisanje mehanizma jednakih šansi.
Implementacija aktivnosti: Rumunija-Srbija
Rezultati projekta: 23 saradnika iz partnerskih organizacija i lokalnih institucija u Srbiju i Rumuniji proslo obuku za trenere; 45 žena iz Srednjebanatskog okruga i 15 žena iz Rešica, Rumunija, prošlo obuku za pokretanje i vođenje biznisa; štampan dvojezični priručnik (Srpski i Rumunski) „Kako pokrenuti posao“; pokrenute internet stranice na sajtu ZEC-a vezane za žensko preduzetništvo; pokrenut servis stručne pomoći ženama koje hoće da započnu posao.
Podržano od EU, a rukovodi Delegacija Evropske Komisije u saradnji sa Ministarstvom finansija republike Srbije, i Izvršnog veća AP Vojvodine i Pokrajinskog Sekretarijata za rad zapošljavanje i ravnopravnost polova.

8. Ženska ljudska prava
Trajanje projekta: April 2008. – Novembar 2008.
Ciljevi projekta: upoznavanje sa ljudskim pravima, ženskim ljudskim pravima, upoznavanje sa problemom nasilja nad ženama
Implementacija aktivnosti: Srednjebanatski region
Rezultati projekta: 200 učesnica
Podržano od strane Global Fund for Women.

7. Od dobre ideje do uspešnog biznisa
Trajanje projekta: April 2007. – Februar 2008.
Ciljevi projekta: ekonomsko osnaživanje žena u ruralnim sredinama Srednjo-banatskog regiona za započinjanje biznisa; promovisanje kulture malih biznisa; pisanje biznisa plana.
Implementacija aktivnosti: opštine Zrenjanin, Sečanj, Žitište
Rezultati projekta: 14 dvodnevnih seminara za 7 grupa žena, ukupno 111 polaznica
Podržano od strane Ambasade SAD-a, Democracy Commision for Small Grants Programmes.

6. Upozoravanje dece u Srbiji na opasnosti trgovine ljudima
Trajanje projekta: Oktobar 2006. – Oktobar 2007.
Ciljevi projekta: podizanje svesti o opasnostima trgovine ljudima; informisanje djaka i nastavnog osoblja o problemu trgovine ljudima; vršnjačka edukacija.
Implementacija aktivnosti: osnovne škole u opštinama Zrenjanin, Sečanj, Žitište i Nova Crnja
Rezultati projekta: 60 radionica/ 900 đaka/ 600 nastanica/ka
Podržano od strane Geneva Global Inc.

5. Osnivanje ženske kolačareske zadruge „Sosina kujna“
Zadruga je osnovana 2007.godine. ZEC je u realizaciji ovog projekta povezao tri interesne grupe: nezaposlene žene koje su prošle obuku za započinjanje posla, lokalnu samoupravu i donatore ADF USAID. Grad Zrenjanin je ustupio adekvatan poslovni prostor a ADF USAID je u okviru CRDA projekta finansirao adaptaciju prostora i kupovinu profesionalne opreme za rad.
Rezultat projekta: 10 nezaposlenih žena pokrenulo zajednički biznis.

4. Implementacija aktivnosti za podršku i razvoj ženskog preduzetništva i slobodan pristup žena na tržištu rada
Trajanje projekta: Oktobar 2005. – Oktobar 2006.
Partner na projektu: Ekonomsko-trgovinska škola „Jovan trajković“, Zrenjanin
Ciljevi projekta: razvoj ženskog preduzetništva, zapošljavanje i samozapošljavanje žena. Opremanje informatičkog kabineta u Ekonomsko-trgovinskoj školi „Jovan trajković“, Zrenjanin, ekonomsko osnaživanje žena, obuka za marketing i menadžment, engleski jezik i informatiku.
Implementacija aktivnosti: prostorije Zrenjaninskog edukativnog centra i Ekonomsko-trgovinska škola „Jovan trajković“, Zrenjanin
Rezultati projekta: opremljen informatički kabinet u Ekonomsko-trgovinskoj školi „Jovan trajković“, Zrenjanin; 193 polaznice; 10 žena je osnovalo žensku zadrugu „Sosina kujna“ čije su osnivanje i rad (opremanje i prostorije) pomogli ADF/USAID i Opština Zrenjanin.
Podržano od strane EU, Evropske agencije za rekonstrukciju, preko Regionalnog fonda za društveno-ekonomski razvoj i Geneva Global Inc.

3. Centar za devojke, Zrenjanin
Trajanje projekta: Septembar 2004. – Novembar 2005.Ciljevi projekta: upoznavanje adolescentkinja sa ljudskim pravima, ženskim ljudskim pravima, ženskim zdravljem, prevencijom polno prenosivih bolestiImplementacija aktivnosti: prostorije Zrenjaninskog edukativnog centraRezultati projekta: 48 radionica/ 62 učesnicePodržano od strane Global Fund for Women.

2. Edukativno preventivna kampanja protiv trgovine ljudima „Može se desiti i tebi 2“
Trajanje projekta: Septembar 2004. – Jun 2005.
Ciljevi projekta: podizanje svesti o opasnostima trgovine ljudima; informisanje djaka i nastavnog osoblja o problemu trgovine ljudima.
Implementacija aktivnosti: srednje škole u Zrenjaninu
Rezultati projekta: Radionice sa djacima i nastavnim osobljem: 7 srednjih škola/ 5000 učeсnika-ca
Podržano od strane Geneva Global Inc.

1. Edukativno preventivna kampanja protiv trgovine ljudima „Može se desiti i tebi“
Trajanje projekta: Septembar 2003. – Jun 2004.
Ciljevi projekta: podizanje i širenje svesti o opasnostima od trgovine ljudima; upoznavanje lokalne zajednice sa problemom trgovine ljudima; pronalaženje efikasnijeg načina za suzbijanje trgovine ljudima.
Implementacija aktivnosti: škole u Zrenjaninu i okolini.
Rezultati projekta:
Radionice u srednjim školama: 96 radionica/ 1376 učenika
Radionice sa ženskim grupama: 12 radionica/ 76 učesnica
Saradnja sa lokalnim institucijama: uspostavljena saradnja sa školama, PU Zrenjanin, lokalnim vlastima i lokalnim medijima.
Podržano od strane Ambasade SAD-a, Democracy Commision for Small Grants Programmes.

Comments are closed.