Galerija fotografija

Dostupnost zdravstvene zaštite za žene sa invaliditetom u Zrenjaninu

Seminari za prosvetare, KC Zrenjanin oktobar i novembar 2015.

„Glas mladih protiv diskriminacije“ novembar 2014. - mart 2015.

Projekat "Lokalne politike po meri žena", jun-decembar 2015.

Video klipovi

Okrugli sto 11. 04. 2014.

Glas mladih protiv diskriminacije

Ulična akcija 07. 03. 2014.

Glas mladih protiv diskriminacije

VIDLJIVE