Podrška razvoju preduzetništva seoskih žena u Banatu

Podrška razvoju preduzetništva seoskih žena u Banatu

Ključni koraci ka rodnoj ravnopravnosti
Detaljnije
Od sigurnog doma do sigurnog društva

Od sigurnog doma do sigurnog društva

Gender mejnstriming u sektoru bezbednosti
Detaljnije
Unapređenje položaja i uloge žena

Unapređenje položaja i uloge žena

Unapređenje položaja i uloge žena u održivom razvoju seoskih sredina u Banatu
Detaljnije
Uvođenje rodne perspektive

Uvođenje rodne perspektive

Uvođenje rodne perspektive u sektoru bezbednosti na lokalnom nivou
Detaljnije
KA LOKALNIM POLITIKAMA PO MERI ŽENA

KA LOKALNIM POLITIKAMA PO MERI ŽENA

Aktivno uključivanje seoskih žena u procese donošenja odluka na lokalnom nivou
Detaljnije
Aktivne žene - aktivne građanke

Aktivne žene - aktivne građanke

Povećanje participacije žena u proecese donošenja odluka u ruralnim sredinama
Detaljnije
Osnaživanje žena u Vojvodini

Osnaživanje žena u Vojvodini

Projekat razvoja preduzetništva žena seoskih žena
Detaljnije
Žene na selu, žene na delu

Žene na selu, žene na delu

Ekonomsko osnaživanje žena u ruralnim sredinama
Detaljnije
Intersektorska saradnja u prevenciji nasilja u porodici

Intersektorska saradnja u prevenciji nasilja u porodici

Jačanje i razvijanje intersektorske saradnje na lokalnom nivou.
Detaljnije
Unapređenje dostupnosti socijalnih usluga

Unapređenje dostupnosti socijalnih usluga

Ka unapređenju usluga za žene žrtve porodičnog nasilja u ruralnim sredinama
Detaljnije
Dostupnost zdravstvene zaštite

Dostupnost zdravstvene zaštite

Jednaka dostupnost zdravstvene zaštite za žene sa invaliditetom
Detaljnije