AKTIVNE ŽENE – AKTIVNE GRAĐANKE

01.aprila 2014. godine počela je realizacija projekta „Aktivne žene-aktivne građanke“ uz finansijsku podršku YUCOM-a, a u okviru programa subgrantinga Koalicije za ravnopravnost KORAK/HAPI/STEP . Projekat je usmeren je na povećanje participacije žena u proecese donošenja odluka u ruralnim sredinama. Projekat realizuju u partnerstvu tri zrenjaninske organizacije – Zrenjaninski edukativni centar, UG „Kormilo“ i Centar za ruralni razvoj Zrenjanin. U realizaciji projekta sarađivaćemo sa seoskim udruženjima žena iz opštine Zrenjanin.

Detalj sa treninga u Lazarevu, 17.juna 2014.

Detalj sa treninga u Lazarevu, 17.juna 2014.

U realizaciji projekta sarađujemo sa udruženjima žena iz Ečke, Araca i Lazareva. Reč je o udruženjima koja već godinama postoje i rade u svojim sredinama, a njihove aktivnosti su vezane za sredinu u kojoj žive i uglavnom se bave učestvovanjem u različitim kulturnim manifestacijama u svome selu. Njihova uključenost u procese donošenja odluka na lokalnom nivou je veoma niska. Često je razlog to što je većina žena na selu angažovana u poljoprivredi i zaokupljena kućnim poslovima pa nemaju vremena za učešće u društvenom životu. U Nacionalnoj strategiji za unapređenje i promociju rodne ravnopravnosti i u NAP-u prepoznata je potreba razrade posebnih programa ekonomskog osnaživanja seoskih žena. Neophodno je prepoznati i priznati značaj uloge koju žene u ruralnim sredinama imaju i tek onda možemo očekivati puni prosperitet seoskih zajednica i postići njihov održivi razvoj.Kada posmatramo vlasničku strukturu na seluuočljiva je isključenost žena. U 75% slučajeva gazdinstvo je registrovano na muškog člana porodice, a svega u 19% slučajeva na ženu(Babović, Dr Marija, Žene na selu kao pomažući članovi domaćinstva: položaj, uloge i socijalna prava, Beograd, UNDP, 2009). Položaj žena na selunije moguće sistematski poboljšati bez poboljšanja položaja poljoprivrednih domaćinstava ili poboljšanja uslova zapošljavanja za one koje bi želele da da imaju plaćeni posaoizvan domaćinstva. Puno priznanje važnosti uloge žena u razvoju seoskih sredina doprineće prosperitetu sela i održivom razvoju ruralnih sredina. Rad žena u seoskim domaćinstvima, gde one imaju status pomažućih članova, mora u potpunosti biti prepoznat kao važan. Sa jedne strane imamao problem što su stereotipi o rodnim ulogama i patrijarhalni odnosi u ruralnim sredinama još uvek široko prisutni, a sa druge strane je uvreženo mišljenje da ako je nešto „rodno neutralno“ to je onda jednako dostupno i muškarcima i ženama. Tako često i najbolje namere donosioca odluka na lokalnom nivou nemaju isti efekat na muškarce i žene u zajednici.Sa druge strane žene često i same minorizuju svoju ulogu u seoskim domaćinstvima i seoskim zajednicama.

 
Žene svoja prava ostvaruju u svojoj lokalnoj zajednici i lokalne politike utiču na njihov svakodnevni život. Kroz susrete sa ženama zaključile smo da su svesne brojnih problema koji ih tište i često imaju ideje kako bi se ti problemi u lokalnoj zajednici mogli rešiti. Rešenja koja one predlažu ne zahtevaju puno sredstava a značajno bi unapredila život čitave zajednice. Zato je važno osnažiti žene da svoje aktivnosti prošire i na druge oblasti društveno-ekonomskog života na lokalnom nivou i ravnopravno učestvuju u procesu odlučivanja na lokalnom nivou.
 


Naši partneri na projektu: Centar za ruralni razvoj Zrenjanin i UG „Kormilo“

ZEC logo_1LOGO-EDUKATIVNI-292x300novi-logo-300x265


Podržano od:

Picture1-e1400408881736-300x225British-EmbassyEU-150x102