Ka unapređenju usluga za žene žrtve porodičnog nasilja u ruralnim sredinama

U cilju unapređenja dostupnosti socijalnih usluga za žene od 01.juna na području Srednjeg Banata realizujemo projekat Unapređenje podrške i pomoći ženama žrtvama porodičnog nasilja u ruralnim sredinama Srednjeg Banata

Projekte aktivnosti sa jedne strane usmerene su na neposredni rad sa ženama iz ruralnih sredina, a sa druge strane na uspostavljanje dijaloga sa različitim akterima u lokalnim zajednicama. Žene u ruralnim sredinama često imaju nedovoljno ili nikakvo znanje o svojim pravima kao i o funkcionisanju i nadležnostima institucija u slučajevima nasilja u porodici. Nedostatak informacija utiče na njihovu spremnost da prijave slučajeve nasilja, zato je važno da ženama informacije o mehanizmima zaštite od nasilja u porodici budu uvek dostupne. Uvažavajući nacionalnu raznolikost našeg okruga letke sa ovim informacijama štampaćemo na jezicima nacionalnih manjina.
Implementacija aktivnosti:četiri opštine u Srednjem Banatu – Zrenjanin, Sečanj, Žitište i Nova Crnja

Predviđeno trajanje projekta: od 01.06.2014. do 31.10.2014.

Podržano od :

LOGO-COLOR-300x153