Aktivno uključivanje soskih žena u procese donošenja odluka na lokalnom nivou

AKTIVNO UKLJUČIVANJE SEOSKIH ŽENA U PROCESE DONOŠENJA ODLUKA NA LOKALNOM NIVOU – KA LOKALNIM POLITIKAMA PO MERI ŽENA

01.jula počela je realizacija projekat „Aktivno uključivanje seoskih žena u procese donošenja odluka na lokalnom nivou“. Projekat predstavlja nastavak i dalji razvoj naše saradnje sa seoskim udruženjima žena u Srednjebanatskom okrugu.

Okrugli sto Nova Crnja (2)Organizovana je obuka za žene, a projektnim aktivnostima učestvovale su predstavnice udruženja žena iz opština Zrenjanin, Nova Crnja, Sečanj i Žitište. Domaćice prvog susreta i obuke bile su žene iz Belog Blata. Žene iz ovog udruženja tom prilikom ugostile su predstavnice udruženja žena iz Mužlje, Lazareva i Orlovata. Na ovim obukama žene su učile zašto je važno da se uključe u krojenje lokalnih politika, kako da na taj način utiču na poboljšanje položaja žena i doprinesu razvoju mesta u kojima žive.

Tokom obuke išlo se od teorije ka praksi, od usvajanja novih ( i proširivanja postojećih) znanja o rodnoj ravnopravnosti i ostvarivanju rodne ravnopravnost na lokalnom nivou, do praktične primene naučnog i iniciranja promena. Tokom obuke žene su se bavile konkretnim problemima koje su u svojim sredinama uočile i bile podrška jedne drugima u pronalaženju mogućih rešenja ovih problema. Osim zajedničkog učenja ovo je bila prilika da se žene međusobno bolje upoznaju. Iako ova udruženja žena rade u istoj opštini (i okrugu) do sada su se najčešće susretala samo na različitim lokalnim manifestacijama, a prilike za nekakvu saradnju na zajedničkim inicijativama bilo je jako malo.

Ovo je bila prilika i da razmene iskustva u radu, da uoče ono što im je zajedničko, ono što su problemi koje dele i koje zajedno mogu efikasnije rešavati. Lokalne politike ne mogu biti „rodno neutralne“ i odluke koje se donose na lokalnom nivou imaju različit uticaj na živote žena i muškaraca. Zato je važno da se žene aktivnije uključe u procese donošenja odluka na lokalnom nivou, međutim, za razliku od republičkog nivoa, na lokalnom nivou žene su još uvek malobrojne.

U savetima mesnih zajednica u ruralnim naseljima naše opštine najčešće je jedna ili nijedna žena, a ovi saveti su tela preko kojih građani-ke mogu pokretati različite inicijative koje se tiču života u lokalnim sredinama. Puno uključivanje žena ključ je za demokratizaciju procesa donošenja odluka na lokalnom nivou, a veće učešće žena značajno će doprineti unapređenju kvaliteta života čitave zajednice.

Projekat realizovan uz podršku Ekumenske inicijative žena Omiš, Hrvatska
LOGO-COLOR-300x153