Glas mladih protiv diskriminacije

„Glas mladih protiv diskriminacije“ realizovan u periodu od novembra 2014. do marta 2015.