16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama

Oktobar – Međunarodni mesec borbe protiv raka dojke
12. октобра 2014.
SOS Vojvodina
6. априла 2015.
Prikaži sve

16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama

16_days_logo_bhs-e1428404515931Kampanja 16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja obeležava se  između Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama (25. novembar) i Međunarodnog dana ljudskih prava (10. decembar) kako bi naglasila da uklanjanje svih oblika nasilja protiv žena predstavlja pitanje zaštite ljudskih prava i da akti nasilja protiv žena predstavljaju kršenje ljudskih prava. Kampanja 16 dana aktivizma dovodi u fokus svog rada okvir ljudskih prava i koristi ga kako bi osigurala da državni i nedržavni akteri pokažu odgovornost za nasilje protiv žena. 

KLJUČNI DATUMI U OKVIRU KAMPANJE:

25. novembar – Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama

Proglašen međunarodnim danom borbe protiv nasilja nad ženama na Prvom feminističkom skupu za Latinsku Ameriku i Karibe koji je održan u Bogoti (Kolumbija) od 18. do 21. jula 1981. godine. Na tom prvom feminističkom skupu, žene su sistematski osudile sve oblike rodno zasnovanog nasilja, od premlaćivanja u porodici, silovanja, seksualnog uznemiravanja, do nasilja počinjenog od strane države, uključujući i torturu i zlostavljanja žena političkih zatvorenica. 25. novembar je izabran kako bi se obilježilo ubistvo sestara Mirabal (Patria, Minerva i Marija Tereza) koje se dogodilo 25. novembra 1960. godine. 

29.novembar Međunarodni dan braniteljica i branitelja ženskih ljudskih prava

„Odbrana žena odbrana prava“ (Defending Women Defending Rights) je međunarodna kampanja pokrenuta 2004. godine u cilju prepoznavanja i zaštite braniteljica i branitelja ženskih ljudskih prava, aktivistkinja i aktivista koje/i se zalažu za ostvarivanje svih ljudskih prava za sve ljude. Kampanja tvrdi da se žene koje se zalažu za ljudska prava i svi aktivisti i aktivistkinje koji/e brane ženska ljudska prava suočavaju sa specifičnim nasiljem koje se vrši zbog njihovih zalagačkih napora ili u vezi sa njihovim polom/rodom. 29. novembar je dan kad se odaje počast braniteljicama i braniteljima ženskih ljudskih prava, aktivizmu, zalaganju i hrabrim aktima otpora. 

1. decembar –  Svjetski Dan Borbe Protiv Aids-a

Ovaj dan obeležava početak godišnje kampanje koja ima za cilj da se dobije podrška javnosti i razviju programi za prevenciju širenja HIV infekcije, kao i da se obezbedi edukacija i promoviše podizanje svijesti o problemima u vezi sa HIV/AIDS-om. Ovaj dan je prvi put obeležavan 1988. godine, nakon održavanja svjetskog samita ministara zdravlja, sa kojeg je upućen poziv na socijalnu toleranciju i unaprijeđenje razmjene informacija o HIV/AIDS-u. Svetski dan borbe protiv AIDS-a je posvećen jačanju globalnih napora suočavanja sa izazovima AIDS pandemije.

2. decembar – Međunarodni dan borbe za ukidanje ropstva

Međunarodni dan borbe za ukidanje ropstva, 2. decembar, podsjeća na dan usvajanja UN Konvencije za suzbijanje trgovine ljudima i iskorištavanja prostitucije drugih (Rezolucija 317 (IV) od 2. decembra 1949. godine). Rezolucijom 57/195 od 18. decembra 2002. godine, Generalna skupština Ujedinjenih Nacija je proglasila 2004. godinu Međunarodnom godinom obilježavanja borbe protiv ropstva i za njegovo ukidanje.

3.decembar – Medjunarodni dan osoba sa invaliditetom

Medjunarodni dan osoba sa invaliditetom  ima za cilj da promoviše razumijevanje problema invaliditeta i mobilizira podršku za dignitet, prava i dobrobit osoba sa invaliditetom. Obeležavanjem ovog datuma  teži se ka podizanju svijesti o dobrobitima integrisanja osoba sa invaliditetom u sve aspekte političkog, ekonomskog i kulturnog života. Cilj je postizanje potpunog i jednakog uživanja ljudskih prava i učešća u društvu osoba sa invaliditetom. Cilj je uspostavljen od strane Svetskog programa akcije u vezi sa osobama sa invaliditetom, usvojenog od strane Generalne skupštine Ujedinjenih Nacija 1982. godine.

6. decembar – Obeležavanje godišnjice  masakra u Montrealu

6.decembra 1989. godine, 25 godišnji muškarac Mark Lepin je ušao naoružan u zgradu Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Montrealu (Kanada). Počeo je sa pucnjavom, tokom koje je ubio četrnaest žena i ranio još trinaest osoba: devet žena i četiri muškarca. Lepin je vjerovao da su studentkinje bile razlog zbog kojeg on nije primljen na elektrotehnički fakultet. Ostavio je oproštajno pismo u koje je sadržalo tiradu protiv feministkinja i listu od devetnaest poznatih žena prema kojima je osećao naročiti prezir. Četrnaest žena koje su ubijene u masakru su Anne-Marie Edward, Anne-Marie Lemay, Annie St. Arneault, Annie Turcotte, Barbara Daigneault, Barbara Maria Klueznick, Genevieve Bergeron, Helen Colgan, Maud Haviernick, Maryse Laganiere, Maryse Leclair, Michele Richard, Natalie Croteau i Sonia Pelletier. Ove žene su postale simboli i tragične predstavnice nepravde prema ženama.

10. decembar –  Međunarodni dan ljudskih prava, 

10. decembra, ljudi i države širom sveta slave donošenje Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima (1948). Ovog ključnog datuma u modernoj istoriji, nacije svijeta su se okupile da pokušaju jednom zauvijek zakopati posljedice genocida koji se pokrenuo tokom Drugog svjetskog rata. Donošenje Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima je jedno od prvih značajnih dostignuća Ujedinjenih nacija i obezbedilo je osnovnu filozofiju za mnoge pravno obavezujuće međunarodne dokumente koji su usledili.
 

 

 

Comments are closed.