Spisak ženskih NVO koje pružaju individualnu podršku ženama koje su preživele muško nasilje u Srbiji

Grad Organizacija telefon radno vreme SERVISI e-mail / web strana
Psihološka podrška Pravna podrška Sklonište
Bačka Topola Klub žena Hera 024/714-140 radnim danima: 9 – 17h da ne ne herawomen@gmail.com
Beograd Akcija protiv trgovine ljudima ASTRA [1] 011/785-0000 svakog dana: 0 – 24h da da ne sos@astra.rs www.astra.org.rs
Beograd Atina 011/3220-030061/638-4071 radnim danima: 9 – 17h svakog dana: 0 – 24h da da da office@atina.org.rs www.atina.org.rs
Beograd Autonomni ženski centar 011/266-2222 radnim danima: 10 – 20h da da ne tt@azc.org.rs www.womenngo.org.rs
Beograd Dečiji romski centar 011/2692-936 radnim danima: 10 – 14h da da ne derocent@eunet.rs
Beograd …IZ KRUGA – Beograd, Organizacija za zaštitu prava i podršku ženama sa invaliditetom 011/3448-045 radnim danima: 10 – 16h da da ne office@izkruga.org www.izkruga.org
Beograd Romski centar za žene i decu Daje 011/398-78-98063/340-365 ponedeljkom, sredom i petkom: 14 – 18h mobilni: 24h da da ne romadae@yahoo.comnadadjurickovic@gmail.com
Beograd Viktimološko društvo Beograd 011/630-30-22 011/22-88-040 radnim danima: 9:30 – 15:30h da da ne vds@eunet.rs www.vds.org.rs
Kikinda Centar za podršku ženama Savetovalište za pravnu i psiho-socijalnu pomoć 0230/437-343 0800-10-10-10 radnim danima: 10 – 17h da da ne savetovaliste.kikinda@gmail.com www.podrska.org.rs
Kragujevac Centar za edukaciju, komunikaciju i istraživanje Alternativni krug / Savetovalište 034/305-641 063/108-2829 utorkom i četvrtkom: 14 – 17h da da ne kzc.kg@infosky.net
Kragujevac Oaza sigurnosti 034/332-048063/102-98-33 radnim danima: 8 – 15h svakog dana: 0 – 24h ne da ne info@oazasigurnosti.rs www.oazasigurnosti.rs
Kraljevo Udruženje Fenomena /SOS Kraljevo 036/335-706066/335-706 ponedeljkom, utorkom i petkom: 12 – 16hsvakog dana: 0 – 24h da da ne fenomena06@gmail.com soskraljevo@gmail.com www.fenomena.org
Kruševac Udruženje žena Peščanik 066/00-66-06 utorkom, sredom i četvrtkom: 10 – 14h da da ne sandglass.ngo@gmail.com www.udruzenjepescanik.org
Leskovac Žene za mir 016/237-300 016/237-301 radnim danima: 14-20h da da ne office@womenforpeace.org.rs www.womenforpeace.org.rs
Novi Pazar Kulturni centar DamaD / SOS telefon 020/332-755 radnim danima: 10 – 16h da da ne office@kcdamad.org www.kcdamad.org
Novi Sad SOS ženski centar Novi Sad 021/422-740 0800-10-10-10 radnim danima: 18 – 22h da da ne sos.telefon@gmail.com www.sosns.org.rs
Novi Sad …IZ KRUGA – VOJVODINA organizacija za podršku ženama s invaliditetom 021/447-040 066/447-040 0800-10-10-10 radnim danima: 09 – 16h da da ne office@izkrugavojvodina.org www.izkrugavojvodina.org
Novi Bečej Udruženje Roma Novi Bečej – SOS telefon na jezicima nacionalnih manjina 023/774-959 023/775-843 0800-10-10-10 radnim danima: 09:30 – 15h da da ne danica.jovanovic09@gmail.com
Niš SOS telefon za Romkinje Osvit 018/515-318 svakog dana: 0 – 24h da da ne anaosvit@gmail.com www.osvit.rs
Niš Ženski istraživački centar za edukaciju i komunikaciju u saradnji sa Pravnim fakultetom u Nišu 018/500-278 radnim danima: 11 – 13h ne da ne klinika@prafak.ni.ac.rs
Smederevska Palanka Udruženje žena Femina 026/322-841 ponedeljak i petak: 11 – 13h utorak, sreda, četvrtak: 17 – 19h Pravne konsultacije: sreda 17-19h da da ne femina@verat.net
Sombor Ženska alternativa 025/417-321 0800-10-10-10 radnim danima: 16 – 22h da da ne sossombor@gmail.com www.zenskaalternativa.org
Vranje SOS telefon Vranje 017/410-822 radnim danima: 10 – 20h vikendom: 17 – 20h da da ne sosvr@ptt.rs
Vlasotince SOS telefon za žene i decu žrtve nasilja 016/877-490 radnim danima: 10 – 14h i 18 – 21h da da da sos.vlasotince@gmail.com
Vršac Centar za prava žena Vršac 063/86-80-257 060/333-70-72 radnim danima: 17 – 19h da da ne centarvrsac@yahoo.com
Zrenjanin Zrenjaninski edukativni centar 023/581-350 0800-10-10-10 radnim danima: 10 – 16h da da ne zreduc@gmail.com www.zreduc.rs